Ruotsin kieli on sekä toinen kotimainen että vieras kieli. Järvenpään lukiossa on tarjolla 7 valtakunnallisen kurssin lisäksi tukikursseja sekä ylioppilastutkintoon valmentava opettajien räätälöimä abikurssi.

B-oppimäärän vaihtoehtona voi suorittaa lukion ruotsin A-oppimäärän itsenäisesti ja kirjoittaa ylioppilastutkinnossa A-tason.

Kuten useimmissa Järvenpään lukion vieraissa kielissä, myös ruotsin kielessä on vuosittainen projekti, jonka yhteydessä järjestetään matka Ruotsiin. Ruotsin kielen opiskelu on integroitu historian opiskeluun 2015-2016 aloitetussa historia-ruotsi –projektissa.