Ruotsin kieli on sekä toinen kotimainen että vieras kieli. Järvenpään lukiossa on tarjolla 7 valtakunnallisen opintojakson lisäksi tukiopintojaksoja sekä ylioppilastutkintoon valmentava opettajien räätälöimä abikurssi.

B-oppimäärän vaihtoehtona voi suorittaa lukion ruotsin A-oppimäärän itsenäisesti ja kirjoittaa ylioppilastutkinnossa A-tason.

Kuten useimmissa Järvenpään lukion vieraissa kielissä, myös ruotsin kielessä on useimpina vuosina projekti, jonka yhteydessä järjestetään matka Ruotsiin.