Kulttuurimme ja kielemme ovat tulvillaan kertomuksia, tapoja ja sanoja, jotka ovat peräisin antiikin Kreikasta ja Roomasta. Latinan opiskelija harjaantuu huomaamaan näitä yhteyksiä. Latinan tunneilla opiskellaan kieltä ja kulttuuria: antiikin historiaa, myyttejä, sanastoa ja kielen rakenteita.

Latina ei ollut vain antiikin roomalaisten kieli, vaan sitä käytettiin Euroopassa pitkään antiikin ajan jälkeenkin. Latina oli myös Suomen ensimmäinen kirjakieli. Edelleen latinaa käytetään mm. lääketieteessä, luonnontieteissä ja teologiassa. Monet eurooppalaiset kielet ovat kehittyneet latinasta, mm. espanja, italia ja ranska.

Latinan opinnoissa hankitaan monipuolista yleissivistystä. Latinan taito tulee äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelua ja avaa uusia näkökulmia myös muihin oppiaineisiin: matematiikkaan ja luonnontieteisiin, taito- ja taideaineisiin. Antiikin historiaan on aikaa perehtyä syvällisemmin. Myytteihin ja tarinoihin tutustuttaessa keskustellaan myös siitä, miten antiikin tavat ja kertomukset ovat vaikuttaneet moderneihin kirjoihin, sarjakuviin, peleihin ja elokuviin. Latinan parissa ollaan jatkuvalla aikamatkalla nykyisyydestä antiikkiin ja takaisin.

Latinan opintojaksot Järvenpään lukiossa:

LB01: 4. jaksossa

LB02: 5. jaksossa

LB03: 1. jaksossa

LB04-08 suoritetaan lähiopetuksessa tai osittain/kokonaan itsenäisesti ryhmäkoosta riippuen.

Luonnontieteiden latinan opintojaksossa (LB09) opiskellaan luonnontieteiden ja matematiikan termejä, merkintätapoja ja tieteellisiä nimiä latinan kielen näkökulmasta. Opintojakso ei edellytä ennakkotietoja latinan kielestä, ja sitä suositellaan matematiikka- ja luonnontiedelinjan opiskelijoille sekä kaikille, jotka suunnittelevat luonnontieteiden tai lääketieteen opintoja.

Latinan ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää noin kuuden kurssin tietoja. Ylioppilaskokeessa ja kurssikokeissa saa käyttää sanakirjaa. Kokeet ovat pääasiassa kääntämistä latinasta suomeen.

Latinan opiskelijoilla on etusija osallistua Roomaan järjestettäville opintomatkoille.

***

  • Mistä sanat tulevat ja mitä ne muinoin tarkoittivat? Latinan opiskelu kehittää päättelytaitoa sekä innostaa etsimään, löytämään ja valikoimaan tietoa. Sinäkin puhut latinaa joka päivä!

              …ambulanssi, artisti, bonus, imperfekti, manikyyri, media, muuri, pedaali, portti, tabletti…

  • Latinankielisiä lyhenteitä ja lentäviä lauseita käytetään edelleen. Monien sanontojen taustalta paljastuu tarinoita ja viisautta kahden vuosituhannen takaa. Ehkä tunnet jo nämä lentävät lauseet:

             Carpe diem! Veni, vidi, vici. Nomen est omen. Non scholae, sed vitae. Errare humanum est.