Kielidiplomi

Järvenpään lukion kielidiplomin tarkoitus on motivoida opiskelijoita monipuoliseen ja pitkäjänteiseen kieltenopiskeluun sekä antaa tästä työstä todistus.

Kielidiplomin saaminen edellyttää vähintään 20 kieliin, kulttuureihin ja kansainvälisyyteen liittyvän syventävän lukiokurssin suorittamista. Näistä vähintään 14 tulee olla kielten kursseja. Mikäli opiskelija opiskelee kahta A-kieltä, englannin lisäksi opiskellusta A-kielestä lasketaan mukaan myös pakolliset suoritukset. Diplomin saadakseen opiskelijan täytyy opiskella A1-kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi ainakin yhtä vierasta kieltä.

Kielten kurssien lisäksi opiskelija voi kerryttää kielidiplomiin hyväksi luettavia opintoja mm. osallistumalla kansainvälisiin projekteihin tai vaihto-oppilastoimintaan.

Kielidiplomin opintokokonaisuuteen voidaan myös liittää sellaisia muiden oppiaineiden syventäviä kursseja, joiden aihepiiriin liittyy olennaisesti kulttuurit ja/tai kansainvälisyys. Lukuvuosittain päätetään, mitkä kurssit voidaan hyväksyä osaksi kyseistä kokonaisuutta. Lukuvuonna 2018-2019 hyväksyttäviä kursseja ovat GE5, HI4, HI6, YH6, MU3, MU11, UE3, ET4,YTK20.suomi

Lisäksi kielidiplomin suorittaja voi koota Kansainvälisyyspassin, johon hän voi kerätä useita, pienempiä kieli-, kulttuuri- tai kansainvälisyystekoja. Riittävä kokonaisuus kansainvälisyyspassissa oikeuttaa kurssisuoritukseen.

Kun opiskelija on suorittanut vaaditun määrän kursseja, hän anoo kielidiplomia. Diplomissa näkyvät opiskellut kokonaisuudet ilman arvosanoja. Opiskelija saa kielidiplomin sekä mahdollisen kansainvälisyyspassin todistuskansiossa valmistuessaan.

Kielidiplomista kiinnostuneille pidetään tiedotustilaisuus syksyllä 2019 opintojen alettua. Opiskelijat saavat tuolloin yksityiskohtaisempaa ohjausta kielidiplomista ja kansainvälisyyspassista. Tilaisuuteen osallistuttuaan opiskelija voi ilmoittautua kielidiplomin suorittajaksi.

Ilmoittaudu kielidiplomin suorittajaksi tästä linkistä:  Ilmoittaudun suorittamaan kielidiplomia

Kansainvälisyyspassi

Kansainvälisyyspassin avulla opiskelija voi kerryttää kielidiplomiin hyväksyttäviä opintoja myös kurssi- ja projektitarjonnan ulkopuolella. Esimerkkejä kansainvälisyyspassiin soveltuvasta toiminnasta ovat mm. lukion ulkomaisten vieraiden opastaminen sekä materiaalin valmistaminen näitä tilaisuuksia varten. Lisäksi passissa voidaan huomioida opiskelijan osallistuminen vieraskieliselle luennolle tai kulttuuritapahtumaan myös koulun ulkopuolella.

Passin tarkoituksena on rohkaista opiskelijaa kansainväliseen vuorovaikutukseen ja tukea hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan vieraiden kielten ja kulttuurien parissa. Kansainvälisyyspassin sisältö voi täten koostua varsin yksilöllisesti.

Kielidiplomista ja kansainvälisyyspassista voi kysyä lisätietoja lehtori Annukka Hiedalta ja lehtori Marjo Uotilalta.

kielidiplomi kaavio