Kielidiplomi

Järvenpään lukion kielidiplomin tarkoitus on motivoida opiskelijoita monipuoliseen ja pitkäjänteiseen kieltenopiskeluun sekä antaa tästä työstä todistus.

Kielidiplomin saaminen edellyttää vähintään 20 kieliin, kulttuureihin ja kansainvälisyyteen liittyvän syventävän lukiokurssin suorittamista (syksyllä 2021 ja myöhemmin aloittavilla 36 opintopistettä). Näistä vähintään 14 tulee olla kielten kursseja (syksyllä 2021 ja myöhemmin aloittavilla 26 opintopistettä). Mikäli opiskelija opiskelee kahta A-kieltä, englannin lisäksi opiskellusta A-kielestä lasketaan mukaan myös pakolliset suoritukset. Diplomin saadakseen opiskelijan täytyy opiskella A1-kielen ja toisen kotimaisen kielen lisäksi ainakin yhtä vierasta kieltä.

Kielten kurssien lisäksi opiskelija voi kerryttää kielidiplomiin hyväksi luettavia opintoja mm. osallistumalla kansainvälisiin projekteihin tai vaihto-oppilastoimintaan.

Kielidiplomin opintokokonaisuuteen voidaan myös liittää sellaisia muiden oppiaineiden syventäviä kursseja, joiden aihepiiriin liittyy olennaisesti kulttuurit ja/tai kansainvälisyys. Lukuvuosittain päätetään, mitkä kurssit voidaan hyväksyä osaksi kyseistä kokonaisuutta. Lukuvuonna 2022-2023 hyväksyttäviä kursseja/opintojaksoja ovat HI4, HI6, YH6, MU3, UE3, UO3, YTK20.suomi sekä LOPS 2016 kurssit GE5, ET4 ja MU11 ja LOPS 2021 opintojakso ET3.  

Lisäksi kielidiplomin suorittaja voi koota Kansainvälisyyspassin YTK33/KVPA, johon hän voi kerätä useita, pienempiä kieli-, kulttuuri- tai kansainvälisyystekoja. Riittävä kokonaisuus kansainvälisyyspassissa oikeuttaa kurssisuoritukseen.

Lukio-opintojen päättyessä, kun opiskelija on suorittanut vaaditun määrän kursseja, hän anoo kielidiplomia. Diplomissa näkyvät opiskellut kokonaisuudet ilman arvosanoja. Opiskelija saa kielidiplomin sekä mahdollisen kansainvälisyyspassin todistuskansiossa valmistuessaan.

Kielidiplomista kiinnostuneille 1. vuosikurssin opiskelijoille pidetään tiedotustilaisuus syksyllä 2022. Opiskelijat saavat tuolloin yksityiskohtaisempaa ohjausta kielidiplomista ja kansainvälisyyspassista. Tilaisuuteen osallistuttuaan opiskelija voi ilmoittautua kielidiplomin suorittajaksi.

Ilmoittaudu kielidiplomin suorittajaksi tästä  linkistä:   https://forms.gle/ea2Ug89m9kCDiCeQ8

Kansainvälisyyspassi

Kansainvälisyyspassin avulla opiskelija voi kerryttää kielidiplomiin hyväksyttäviä opintoja myös kurssi- ja projektitarjonnan ulkopuolella. Esimerkkejä kansainvälisyyspassiin soveltuvasta toiminnasta ovat mm. lukion ulkomaisten vieraiden opastaminen sekä materiaalin valmistaminen näitä tilaisuuksia varten. Lisäksi passissa voidaan huomioida opiskelijan osallistuminen vieraskieliselle luennolle tai kulttuuritapahtumaan myös koulun ulkopuolella.

Passin tarkoituksena on rohkaista opiskelijaa kansainväliseen vuorovaikutukseen ja tukea hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan vieraiden kielten ja kulttuurien parissa. Kansainvälisyyspassin sisältö voi täten koostua varsin yksilöllisesti.

Kielidiplomista ja kansainvälisyyspassista voi kysyä lisätietoja lehtori Marjo Uotilalta.